ΔΕΣΜΟΣ

Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί από το 2012 ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα.

Στην ουσία συνδέει εκείνους που μπορούν να προσφέρουν με όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Για να το πετύχει αυτό συνεργάζεται στενά με πάνω από 1.000 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά το έργο τους. Η δράση του ΔΕΣΜΟΥ αφορά σε 4 άξονες: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία και Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων.

Δημιουργία του Προγράμματος «Υποστήριξη Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας»

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του Προγράμματος Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, το ΜΚΣ Δεσμός σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), συνεργάζονται σε μια πρωτοβουλία που απαρτίζεται από πληθώρα δράσεων με στόχο την κατάρτιση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου των συγκεκριμένων ομάδων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε πανελλαδικό επίπεδο. H πρωτοβουλία ενίσχυσης κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: α) την κατάρτιση εθελοντικών ομάδων για τις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων και β. την ενίσχυση σε υλικό εξοπλισμό 50 εθελοντικών ομάδων από όλη τη χώρα που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Το πρόγραμμα της κατάρτισης αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας που λειτουργούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν βαρύ ιστορικό δασικών πυρκαγιών και διαθέτουν έντονη παρουσία εθελοντικών ομάδων.

Η εκτίμηση των ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς εκτιμάται να ξεπεράσει τους 700 για τα εργαστήρια κατάρτισης και τους 1.500 για την υλική ενίσχυση. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας.