Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και υποτροφίες

Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας, θα ξεκινήσει το 2023.
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και υποτροφίες-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

ΣκοπόςΤο Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κύματος εξέλιξης και ανάπτυξης

με αφετηρία την ανιδιοτελή προσφορά και τελικό προορισμό το συλλογικό καλό. Ιδρύθηκε το 2021 με προσανατολισμό το όραμα της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και τη συνέχιση του κοινωφελούς της έργου προς τον συνάνθρωπο και την Ελληνική κοινωνία. Η λειτουργία του Ιδρύματος διαπνέεται από τις αξίες της – ισότητα, σεβασμός, ταπεινότητα, αξιοκρατία – που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την εκτέλεση της αποστολής του και την πραγμάτωση του οράματός του.

Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα. Το Ίδρυμα ενισχύει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ενώ δεν παρέχει δωρεές προς μεμονωμένα πρόσωπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποτροφιών. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας, θα ξεκινήσει το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024. Το Ίδρυμα συνδράμει επίσης και σε έκτακτες περιστάσεις.

Το έργο του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου συντονίζεται και εποπτεύεται από Εποπτική Επιτροπή αποτελούμενη από την κα. Ιωάννα Μαρτίνου, τον κ. Άρη Κοροπούλη, την κα. Αλίκη Μαρτίνου, τον κ. Γιάννη Μαρτίνο και την κα. Μαρίνα-Ματθίλδη Μαρτίνου.

Αποστολή
 & ΣτρατηγικήΗ λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από τις αρχές της στρατηγικής φιλανθρωπίας.

Στόχος είναι οι άμεσα ωφελούμενοι να ενδυναμώνονται και να αναπτύσσονται μέσω των δωρεών και όχι να καλύπτουν προσωρινά κάποια ανάγκη τους. Ως εκ τούτου, κάθε δράση εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι οργανισμοί που ενισχύονται αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο καθώς και να επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση, διαφανή διαχείριση και πραγμάτωση του σκοπού τους.

Το Ίδρυμα έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη υποστήριξη και την κινητοποίηση οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία συνεργασιών ποικίλων μορφών με άλλους χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων των συγχρηματοδοτήσεων και των συμπληρωματικών δωρεών. Επίσης, προκρίνει προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται από συνεργαζόμενους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και από συμπράξεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.   

Σύμφωνα με την κοινωφελή στρατηγική που προσδιορίστηκε από την Εποπτική Επιτροπή για το έτος 2023, εκτός από δράσεις που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θάλασσα – θεματική έμφασης του Ιδρύματος – υποστηρίζονται δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και εθνικής σημασίας.

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές σε 5 τομείς δίνοντας έμφαση στη θάλασσα

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Κοινωνική Πρόνοια-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Κοινωνική Πρόνοια

Περισσότερα
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Παιδεία-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Παιδεία

Περισσότερα
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Υγεία-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Υγεία

Περισσότερα
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Περιβάλλον-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Περιβάλλον

Περισσότερα
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου-Πολιτισμός-Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Πολιτισμός

Περισσότερα