Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022

1. Γενικά

Αυτή η ιστοσελίδα [στο εξής η «Ιστοσελίδα», σας παρέχεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Δήμο Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα, επί της οδού Ι. Μεταξά αρ. 27, Τ.Κ. 166 73, τηλ. επικοινωνίας 2107000371 (στο εξής το «Ίδρυμα ΑΙΜ» ή «εμείς») και το παρόν κείμενο (μαζί με όσα άλλα κείμενα αναφέρονται παρακάτω) περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση της Ιστοσελίδας (στο εξής οι «Όροι»). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους Όρους και είστε υπεύθυνοι να τους διαβάζετε τακτικά, καθώς ενδέχεται κατά διαστήματα να ανανεώνονται. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους, οφείλετε να μην επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Επίσης, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

2. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της Ευθύνης μας

Θα ασκήσουμε την προσήκουσα φροντίδα και προσοχή για να εξασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής, προστατευμένη και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη μας για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση που προκλήθηκε από την χρήση της Ιστοσελίδας ή την πεποίθηση σας προς τις πληροφορίες και τα υλικά που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπαίτιοι για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά εσάς ή τρίτο και την οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας.
Δεν κάνουμε καμία δήλωση ούτε προσφέρουμε εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) είναι ακριβής, ολοκληρωμένη και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατή με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.


3. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται από τον Νόμο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993) και διεθνείς συνθήκες για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και πρέπει να χορηγείται προηγούμενη άδεια πριν από κάθε αναπαραγωγή ή κοινοποίηση του υλικού με οποιαδήποτε μορφή.


4. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Το Ίδρυμα ΑΙΜ δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνο για τα περιεχόμενα ή την ασφάλεια των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, τις πληροφορίες που περιέχουν ή τυχόν αλλαγές ή ανανεώσεις στις ιστοσελίδες εκείνες. Η τοποθέτηση ενός συνδέσμου δεν υπονοεί οποιουδήποτε είδους έγκριση. Το Ίδρυμα ΑΙΜ δεν δύναται να σας εγγυηθεί ότι οι σύνδεσμοι θα είναι πάντοτε λειτουργικοί, ούτε ασκεί έλεγχο στην διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων σελίδων. Υπό καμία συνθήκη δεν θα είναι υπαίτιο για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο/η χρήστης/ρια σε άλλες ιστοσελίδες.


5. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η χρήση της Ιστοσελίδας μας θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά που γεννάται ή σχετίζεται με την χρήση αυτή θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.