Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022

Σκοπός της παρούσας πολιτικής (στο εξής η «Πολιτική») είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.foundationaim.org (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία ανήκει και λειτουργεί από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία  «Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στον Δήμο Βούλας Αττικής και συγκεκριμένα, επί της οδού Ι. Μεταξά αρ. 27, Τ.Κ. 166 73 (στο εξής το «Ίδρυμα ΑΙΜ» ή «εμείς») σχετικά με την χρήση των cookies σε αυτήν. Η Πολιτική περιγράφει τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών. Διατηρούμε το δικαίωμα  να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την σελίδα αυτή για τυχόν αλλαγές της Πολιτικής.

1. Τι είναι τα cookies, τι είδους cookies χρησιμοποιούμε, για ποιόν σκοπό και τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε μέσω αυτών;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε τα τεχνικώς απαραίτητα cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά η Ιστοσελίδα μας , να βελτιώσουν τη χρηστικότητά της και για να θυμόμαστε τις επιλογές και προτιμήσεις σας (π.χ. επιλογή γλώσσας λειτουργίας). Η νομική βάση για τη χρήση αυτών των cookies είναι το έννομο συμφέρον του Ιδρύματος ΑΙΜ για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας και cookies ανάλυσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των cookies αυτών είναι η συγκατάθεση σας, την οποία σας ζητάμε κατά την πρώτη επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μας.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies από τον φυλλομετρητή σας, δεν θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες που σας αφορούν.

Αναλυτικότερα τα cookies που χρησιμοποιούμε και η διάρκεια τήρησής τους περιγράφονται παρακάτω:

2. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των cookies σε κανένα τρίτο. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν αξιόπιστοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών του Ιδρύματος ΑΙΜ, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής (IT) και υπηρεσίες φιλοξενίας, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ιδρύματος ΑΙΜ και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Τα δικαιώματα σας και πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies

Έχετε στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία του Ιδρύματος ΑΙΜ. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω των cookies της Ιστοσελίδας μας διαγράφοντας τα από την συσκευή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε και /ή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην συσκευή σας από την ενότητα Ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Έχετε, τέλος, το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

4. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία ή αίτημα σε σχέση με την χρήση των cookies από την Ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω ταχυδρομικής επιστολής:
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ΑΜΚΕ
Ιωάννου Μεταξά 27
Βούλα 16673

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): info@foundationaim.org