Φόρμα Αίτησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις δωρεάς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης φόρμας. Αιτήσεις δωρεάς που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας, δεν δύναται να αξιολογηθούν από το Ίδρυμα.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαντήσεις σας είναι τελικές πριν πατήσετε το κουμπί «Υποβολή», καθώς μετά την υποβολή της αίτησης δωρεάς δεν δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πεδίων.

Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της αίτησης.

  • Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου πραγματοποιεί δωρεές αποκλειστικά προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Καθώς δεν παρέχει δωρεές προς μεμονωμένα πρόσωπα τα ατομικά αιτήματα δεν δύναται να αξιολογηθούν.
  • Σύμφωνα με την κοινωφελή στρατηγική του Ιδρύματος, υποστηρίζονται έργα α. πανελλαδικής εμβέλειας, β. εθνικής σημασίας ή/και γ. που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη θάλασσα.