Συχνές Ερωτήσεις

Τι χρηματοδοτεί το Ίδρυμα;

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις και προγράμματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, που εμπίπτουν στους τομείς που δραστηριοποιείται το Ίδρυμα. Οι επιλέξιμοι φορείς είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της εκκλησίας ή του δημοσίου (σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κ.ά.). Το Ίδρυμα δεν παρέχει δωρεές σε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (εξαίρεση αποτελεί το Πρόγραμμα Υποτροφιών που βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού, με προσαρμοσμένη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης).

Ποια είναι η περίοδος υποβολής αιτημάτων;

Υπάρχει όριο στον αριθμό αιτήσεων που μπορεί να υποβάλλει ο ίδιος οργανισμός εντός του ιδίου έτους;

Το Ίδρυμα κατευθύνει περισσότερες από μια δωρεά προς τον ίδιο δωρεοδόχο οργανισμό;