ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΘΗΝΑΣ ι. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
Homepage
Homepage
ΙΔΡΥΜΑ
Σκοπος

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών με δράση στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν κοινωφελή οργανισμό που, πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν στη θάλασσα. Η έμφαση αυτή προσδίδει μια προτεραιοποίηση σε δράσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θάλασσα, χωρίς να αποκλείει μη σχετικά αιτήματα.

Το Ίδρυμα δεν παρέχει δωρεές προς μεμονωμένα πρόσωπα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποτροφιών. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα ξεκινήσει εντός του 2022, με κυρίαρχη τη θεματική της θάλασσας.

Το Ίδρυμα σκοπεύει να πραγματοποιεί δωρεές και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων πυρκαγιών.

Το έργο του Ιδρύματος συντονίζεται και εγκρίνεται από εκτελεστική επιτροπή αποτελούμενη από την κα. Ιωάννα Μαρτίνου, τον κ. Άρη Κοροπούλη, την κα. Αλίκη Μαρτίνου, τον κ. Γιάννη Μαρτίνο και την κα. Μαρίνα-Ματθίλδη Μαρτίνου.


“Οι φλέβες των Ελλήνων έχουν θάλασσα μέσα”

Αθηνά Ι. Μαρτίνου

Τομεισ
δωρεων

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  2. ΥΓΕΙΑ
  3. ΠΑΙΔΕΙΑ
  4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΩΡΕΑ
WWF ΕΛΛΑΣ

Το WWF είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το WWF Ελλάς ιδρύθηκε το 1991 και είναι μια ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ενεργό κομμάτι του διεθνούς δικτύου του WWF. Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από: τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και τη μείωση της ρύπανσης και της σπατάλης στην κατανάλωση.

Από το 1991 έως και σήμερα, το WWF Ελλάς, εκτείνοντας τη δράση του σε συγκεκριμένους άξονες που αφορούν τη φύση και τον άνθρωπο, έχει παρουσία στο “πεδίο” και στην περιβαλλοντική νομοθεσία, εξασφαλίζοντας με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο την προστασία σημαντικών οικοτόπων και ειδών στη χώρα. Κατά τη διάρκεια των 30 αυτών χρόνων, το WWF, με την πολύτιμη συμμετοχή και συνεργασία πολιτών, φορέων και οργανώσεων, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει συνολικά 240 προγράμματα και περισσότερες από 300 νομικές και διοικητικές παρεμβάσεις που αφορούν κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Homepage

Στήριξη του Προγράμματος: «Διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα τους Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Γυάρου μέσω δράσεων επιτήρησης, πολιτικής και ευαισθητοποίησης»

Η Γυάρος έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, ενώ το 2017 ανακηρύχθηκε ως το 1ο Θαλάσσιο Καταφύγιο Άγριας Ζωής της χώρας, και το 2019 ως Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ), ως επιστέγασμα των προσπαθειών του WWF Ελλάς σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πρότυπης θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, η οποία θα λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος τόσο των ανθρώπων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος και που θα αποτελεί παράδειγμα για την προώθηση της προστασίας του φυσικού πλούτου στη χώρα μας.

Για την ολοκληρωμένη προστασία της ΘΠΠ Γυάρου, το πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από 4 κύριους άξονες δράσης: α. λειτουργία ενός πρότυπου και πρωτοποριακού συστήματος επιτήρησης, συνδυάζοντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση (ραντάρ, κάμερα IR, drone), τη διενέργεια περιπολιών και την παρακολούθηση δεδομένων των διερχομένων πλοίων, β. θεσμική κατοχύρωση μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ανάληψη της λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης και φύλαξης από το Λιμενικό Σώμα καθώς και γ. δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και δράσεις επιστημονικής μελέτης, ανάδειξης και διευκόλυνσης της επισκεψιμότητας της Γυάρου (π.χ. παρακολούθηση της κατάστασης του ιχθυοαποθέματος στην περιοχή, διατήρηση και αποκατάσταση χλωρίδας, εικονική ξενάγηση κ.α.).

Arrow Arrow-head Arrow-tail Arrow-up Save Clear Print