Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου
“Οι φλέβες των Ελλήνων έχουν θάλασσα μέσα”
Αθηνά Ι. Μαρτίνου

Το ΊδρυμαΤο Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κύματος εξέλιξης και ανάπτυξης, με αφετηρία την ανιδιοτελή προσφορά και τελικό προορισμό το συλλογικό καλό

Ιδρύθηκε το 2021 με προσανατολισμό το όραμα της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και τη συνέχιση του κοινωφελούς της έργου προς τον συνάνθρωπο και την Ελληνική κοινωνία.

Η λειτουργία του Ιδρύματος διαπνέεται από τις αξίες της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου – ισότητα, σεβασμός, ταπεινότητα, αξιοκρατία –που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την εκτέλεση της αποστολής του και την πραγμάτωση του οράματός του.

Το Ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Πέραν της πανελλαδικής του εμβέλειας και διατομεακής κάλυψης, δίνει έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Δημιουργία του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Βιώσιμες επιλογές για ευάλωτους νέους/-ες στη Γαλάζια Οικονομία»

Πρόσφατη ΔωρεάΔημιουργία του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Βιώσιμες επιλογές για ευάλωτους νέους/-ες στη Γαλάζια Οικονομία»

Περισσότερα

ΔωρεέςΗ λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από τις αρχές της στρατηγικής φιλανθρωπίας.

Στόχος είναι οι άμεσα ωφελούμενοι να ενδυναμώνονται και να αναπτύσσονται μέσω των δωρεών του και όχι να καλύπτουν προσωρινά κάποια ανάγκη τους. Ως εκ τούτου, κάθε δράση εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι οργανισμοί που ενισχύονται αναμένεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο καθώς και να επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση, διαφανή διαχείριση και πραγμάτωση του σκοπού τους.

Το Ίδρυμα έχει στον πυρήνα της αποστολής του την έμπρακτη υποστήριξη και την κινητοποίηση οργανισμών, επιδιώκοντας να πολλαπλασιάζει τα οφέλη των δωρεών που πραγματοποιεί. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει τη δημιουργία συνεργασιών ποικίλων μορφών.

Δείτε τις δωρεές
Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Νέα

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προγράμματος Υποτροφιών «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου--Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου

Δωρεά Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στο 251ΓΝΑ