ΔΕΣΜΟΣ

Ο ΔΕΣΜΟΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί από το 2012 ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα.

Στην ουσία συνδέει εκείνους που μπορούν να προσφέρουν με όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Για να το πετύχει αυτό συνεργάζεται στενά με πάνω από 1.000 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά το έργο τους. Η δράση του ΔΕΣΜΟΥ αφορά σε 4 άξονες: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία και Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων.

Δωρεά έκτακτης ανάγκης, σε ανταπόκριση των πυρκαγιών του Ιουλίου 2023

Η δωρεά αφορά στην προμήθεια σωλήνων και αυλών πυρόσβεσης (αναλώσιμα υλικά) σε ομάδες εθελοντών δασοπυροσβεστών που επιχειρούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για δωρεά έκτακτης ανάγκης, σε ανταπόκριση των πυρκαγιών του Ιουλίου 2023. Η προμήθεια νέων σωλήνων και αυλών είναι απαραίτητη για όσες ομάδες δασοπυροσβεστών επιχειρούν κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, αλλά και προς αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού για χρήση σε επόμενα περιστατικά.

Η δωρεά είναι συμπληρωματική στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Εθελοντικών Ομάδων Πυρόσβεσης», το οποίο υλοποιήθηκε από: ΔΕΣΜΟΣ, WWF Ελλάς & HIGGS, και συγχρηματοδοτήθηκε από: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Εθνική Τράπεζα & Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.