Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών – ΔΙΟΤΙΜΑ ιδρύθηκε το 1989 από μια ομάδα επιστημονισσών με σκοπό την ανάδειξη ζητημάτων που σχετίζονται με το φύλο στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή.

Στην 35χρονη πορεία του το Κέντρο έχει γίνει σημείο αναφοράς για τα γυναικεία ζητήματα με τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ισότητας, στην προάσπιση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, στη λήψη πρωτοβουλιών, σε δράσεις υπέρ τους και στην ανάδειξη των έμφυλων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.

Καθώς δραστηριοποιείται στο πεδίο της έμφυλης ισότητας, η Διοτίμα στηρίζει ειδικότερα τα πλέον ευάλωτα άτομα που βιώνουν πολλαπλούς αποκλεισμούς (Ελληνίδες, προσφύγισσες, μετανάστριες, επιζώσες έμφυλης βίας με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα). Επιπλέον στόχος είναι η συνεργασία και δικτύωση με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η Διοτίμα υλοποιεί δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο, μέσω της παροχής ενός ολιστικού μοντέλου διαχείρισης υποθέσεων έμφυλης βίας.

Υποστήριξη του Προγράμματος για την έμφυλη βία «ΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»

Η δωρεά αφορά στη 12μηνη, μερική, κάλυψη της ψυχοκοινωνικής στήριξης του προγράμματος για την έμφυλη βία «ΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ». Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος πολύπλευρης υποστήριξης γυναικών που βιώσαν ή/και βιώνουν έμφυλη βία «ΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ», παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια (νομική συμβουλευτική, δικαστική εκπροσώπηση και κάλυψη των δικαστικών εξόδων), ψυχοκοινωνική στήριξη καθώς και εργασιακή συμβουλευτική. Καθώς η πανδημία αύξησε τα περιστατικά και τη συχνότητα της έμφυλης βίας, κυρίως την ενδοοικογενειακή, στο Πρόγραμμα παρουσιάστηκε αύξηση ωφελούμενων. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 70 άτομα.