Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» ιδρύθηκε το 1997 και είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με κατάρτιση στην τέχνη του Θεάτρου Κούκλας.

Η ομάδα «Πράσσειν Άλογα» προτείνει ένα θέαμα κούκλας και ηθοποιού, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό κουκλοθέατρο. Οι παραστάσεις προσεγγίζουν τον θεατή με τρόπο διαφορετικό από το θέατρο λόγου, λειτουργώντας  μέσα από τη γλώσσα της εικόνας. Η κοινωνική δράση της ομάδας αφορά παραστάσεις και εργαστήρια σε ευπαθείς ομάδες (παιδιά σε κοινωφελή ιδρύματα και νοσοκομεία, εφήβους σε απεξάρτηση, ηλικιωμένους, πρόσφυγες, φυλακισμένες γυναίκες). Το σημαντικότερο κοινωφελές έργο της ομάδας, το «Κουκλοπαίζουμε», είναι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πανελλήνιος διαγωνισμός παράστασης Θεάτρου Κούκλας που εφαρμόζεται συνεχόμενα από το 2019 σε σχολεία, αλλά ενδείκνυται και για καθοδηγητές ομάδων.  

Υποστήριξη του Προγράμματος «Κουκλοπαίζουμε. Ενδυνάμωση των νησιών και των παράκτιων περιοχών»

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη της δράσης «Κουκλοπαίζουμε. Ενδυνάμωση των νησιών και των παράκτιων περιοχών».  Η δράση απευθύνεται σε σχολεία νησιωτικών περιοχών (λιγότερο ή περισσότερο απομακρυσμένων) και στοχεύει στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των νέων μέσω μιας καλλιτεχνικής δράσης, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Παράλληλα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την μόλυνση και την προστασία της θάλασσας και των ακτών. Σκοπός της δράσης είναι αφενός η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από την μόλυνση και την προστασία της θάλασσας και των ακτών, και αφετέρου η προώθηση της καλλιτεχνικής έκφρασης, η ενδυνάμωση των σχολείων νησιωτικών περιοχών και η δικτύωση μεταξύ τους μέσω μιας καλλιτεχνικής δράσης.

Μαθητές δυσπρόσιτων νησιών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κούκλας, να δημιουργήσουν, αλλά και να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές εξίσου δυσπρόσιτων νησιών. Η δράση ανταποκρίνεται στην ανάγκη των γονιών για μια πολύπλευρη παιδεία, θέλοντας να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της εγκατάλειψης των νησιών από νέους. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 800 άτομα.

Η δράση υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» κάτω από τη θεματική: «Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες».