ΑΜΚΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Η περιβαλλοντική οργάνωση Dive In Action ιδρύθηκε το 2019 με έδρα την Σαντορίνη και συνδυάζει τη δράση, τη γνωριμία με τον υποθαλάσσιο οικότοπο, την παρατήρηση και την ευχαρίστηση, ενώ δρα, ενημερώνει και εκπαιδεύει σε θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους, αρχάριους και πιστοποιημένους δύτες, να γνωρίσουν τους πολύτιμους θαλάσσιους βυθούς, να παρατηρήσουν και να προστατεύσουν, αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση και δράση. Με την συμμετοχή τους οι φίλοι της θάλασσας, στηρίζουν τις δράσεις της Dive In Action, στην θαλάσσια περιβαλλοντική διατήρηση, την προστασία και παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής και πάνω από όλα την διατήρηση των βυθών καθαρών.

Υποστήριξη του Προγράμματος «Ερινιά, ερινύα στο δάσος των Σπειρογράφων!»

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη της δράσης «Ερινιά, ερινύα στο δάσος των Σπειρογράφων!». Το «δάσος» των σπειρογράφων και της πληθώρας των ασκιδίων, στην Ερινιά της Νέας Καμένης, επιβιώνει δίπλα σε μια μεγάλη υποθαλάσσια επικίνδυνη εστία απορριμμάτων, σε έκταση 8.400 τ.μ. Η διαπιστωμένη ύπαρξη και η χρησιμότητα τους, μαζί με την ομορφιά που προσδίδουν, μπορεί να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο βυθού, μόνο με την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τον καθαρισμό της.

Κύρια ομάδα στόχου του έργου, είναι οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς μέσα από την νέα πληροφορία καλούνται να αντιπαραβάλλουν τις απλές ανθρώπινες συνήθειες με το ευάλωτο κι εύθραυστο περιβάλλον. Στοχευμένα η έκταση της δράσης με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, καθιστά υπεύθυνους και τους επαγγελματίες, που καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας της περιοχής που δραστηριοποιούνται. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 800 άτομα.

Η δράση υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» κάτω από τη θεματική: «Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες».