Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών-AKTES

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών-AKTES είναι μια αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚE) που λειτουργεί από το 2019. Αφορμή για την ίδρυσή της αποτέλεσαν οι πολυετείς έρευνες των μελών της σχετικά με τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας και της επίδρασής τους στο παράκτιο αρχαίο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων της Εταιρείας αφενός απευθύνονται σε μεγάλο εύρος επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων που μελετούν την παράκτια ζώνη και την κλιματική αλλαγή, αφετέρου δε και κυρίως μπορούν να έχουν μεγάλη χρησιμότητα στους κρατικούς φορείς και τοπικές αρχές  ασχολούμενους με την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεών της στις υποδομές των παράκτιων περιοχών.

Υποστήριξη του Προγράμματος «Aegean Flood: Πλημμυρικά σενάρια έως το 2100»

Η δωρεά αφορά στην υποστήριξη της δράσης «Aegean Flood: Πλημμυρικά σενάρια έως το 2100». Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη των μελλοντικών σεναρίων πλημμύρας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έως το 2100 με πιλοτική εφαρμογή σε δύο μικρές παραθαλάσσιες κοινωνίες, μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος: α. όρμος Ορνός της νήσου Μυκόνου στις κεντρικές Κυκλάδες και β. λιμάνι Γαυρίου της νήσου Άνδρου στις βόρειες Κυκλάδες. συνεπώς άμεσα πληττόμενων κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, εάν οι προβλέψεις ανόδου της θαλάσσιες στάθμης επαληθευτούν. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια μεγάλου τμήματος της παράκτιας ζώνης, δυσλειτουργία έως αχρήστευση των λιμενικών και τουριστικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούν, αλλά και των λοιπών έργων υποδομής. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 2.000 άτομα.

Η δράση υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» κάτω από τη θεματική: «Κοινωνική Καινοτομία Σε Μικρές Παραθαλάσσιες Τοπικές Κοινωνίες»