Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παραγωγών και του αγροτικού πληθυσμού.

Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences. Η εκπαίδευση μέσα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή γίνεται στο εκπαιδευτικό της αγρόκτημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα προϊόντα που παράγονται σε αυτό είναι από τα πιο αναγνωρισμένα στον τομέα των τροφίμων.

Υποστήριξη Προγράμματος Εκπαίδευσης και Στήριξης Αγροτών της Β. Εύβοιας

Η δωρεά αφορά στην 11μηνη υποστήριξη του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Στήριξης Αγροτών της Β. Εύβοιας, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας» από τις πυρκαγιές του 2021 «ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΤΑ». Για την ανασυγκρότηση της Β. Εύβοιας από τις πυρκαγιές του 2021, διεξήχθη μελέτη σχετικά με τις νέες ανάγκες που προέκυψαν στον αγροτικό τομέα. Την μελέτη ανέλαβε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου με την επιστημονική συνεργασία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Τράπεζας Πειραιώς. Από την έρευνα προέκυψαν οι εξής ανάγκες: α. Χαμηλά επίπεδα γνώσεων των παραγωγών πάνω στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, β. Απουσία μηχανισμού μεταφοράς τεχνογνωσίας και ενίσχυσης δεξιοτήτων των παραγωγών, γ. Απομάκρυνση των νέων από τις αγροτικές εργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή πραγματοποιεί Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αγροτών της Β. Εύβοιας, με έμφαση στις νέες πρακτικές ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια ελιάς, αμπέλου και σύκου. Μια τέταρτη θεματική είναι η ανάπτυξη πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Προηγουμένως, μια ομάδα συμβούλων γεωπόνων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Β. Εύβοια, για να διερευνήσει τις ανάγκες των παραγωγών σε θέματα καλλιέργειας και αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό μέρος για ελαιοπαραγωγούς, συκοπαραγωγούς και αμπελουργούς, καθώς και ειδικές δράσεις coaching για να δημιουργηθεί το «Δίκτυο επισκέψιμων, πολυλειτουργικών αγροκτημάτων». Ειδικότερα το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: α. θεωρητικά σεμινάρια, β. συμβουλευτικές συναντήσεις στο χωράφι, γ. ατομική υποστήριξη και καθοδήγηση. Το Πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες ανάλογα με την εποχικότητα των καλλιεργειών. Η εκτίμηση των άμεσα ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 60 αγρότες της Β. Εύβοιας.