Πυροσβεστικό Σώμα

Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε το 1990 και λειτουργεί εντός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες πιστοποιούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα, εκπαιδεύονται από αυτό (120 ώρες εκπαίδευσης), εξοπλίζονται (συμπεριλαμβανομένης της στολής) και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.

Μέσα Ατομικής Προστασίας Εθελοντών Πυροσβεστών

Η δωρεά αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για 500 εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα, μέσω της δωρεάς του, προχώρησε στην προμήθεια 500 στολών υπηρεσίας (αποτελούμενες από χιτώνιο, παντελόνι και πηλήκιο), 500 κρανών δασοπυρόσβεσης και 500 αρβυλών δασοπυρόσβεσης.

Η εν λόγω δωρεά είναι συμπληρωματική στην χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για την προμήθεια 2.500 τεμαχίων για κάθε κατηγορία του προαναφερόμενου εξοπλισμού, αυξάνοντας τον αριθμό των ωφελούμενων εθελοντών πυροσβεστών στους 3.000.