Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Η Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα ιατρών και γονέων, με σκοπό τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας.

Από το 2010, το Σωματείο επιτελεί τον σκοπό του με τους εξής τρόπους: α. Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Δημόσια Νοσοκομεία, β. Παροχή εξοπλισμού σε Παιδιατρικά Τμήματα και Ιατρεία σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, γ. Χρηματοδότηση ιατρικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ, δ. Ενημέρωση παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων μέσω του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων». Βάσει των ετήσιων στατιστικών στοιχείων των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που έχει εξοπλίσει, από το 2010 μέχρι και το 2022 έχουν ωφεληθεί από το έργο του Σωματείου περισσότερα από 2.010.000 παιδιά.

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού σε 5 Περιφερειακά Ιατρεία & Κέντρο Υγείας Νησιών

Η δωρεά αφορά στην παροχή παιδιατρικού εξοπλισμού σε 5 Περιφερειακά Ιατρεία & ένα Κέντρο Υγείας νησιών, και πιο συγκεκριμένα: στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Αστυπάλαιας, Σερίφου, Κάσου, Κέας και Γαύδου καθώς και στο Κέντρο Υγείας Ίου. Η εκτίμηση των άμεσα ωφελούμενων είναι 3.550 παιδιά.