Ίδρυμα Λαμπράκη

Το Ίδρυμα Λαμπράκη ιδρύθηκε το 1991 με καταστατικούς τομείς δράσης την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη.

Αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο που καλείται να παίξει η Παιδεία κατά την κρίσιμη συγκυρία που διανύει η Ελλάδα, το Ίδρυμα Λαμπράκη επιλέγει να επενδύσει με έργο στον τομέα της Εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, δίνοντας έμφαση σε τομείς που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και πρόοδο, όπως είναι η καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Το Ίδρυμα Λαμπράκη αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί προγράμματα που συμπληρώνουν, ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις μαθησιακές ευκαιρίες του μαθητικού, αλλά και του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σε δημόσια σχολεία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται σε κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, διατίθεται ελεύθερα προς αξιοποίηση από την πολιτεία και κάθε ενδιαφερόμενο, και αποτελεί στοιχείο διάχυσης και βιωσιμότητας.

Δημιουργία του Προγράμματος «Ενεργώ για τον Πλανήτη»

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ενεργώ για τον Πλανήτη» για μαθητές α’/θμιας και β’/θμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και την καταπολέμησή της. Οι μαθητές θα εστιάσουν σε θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προσεγγίζοντάς τα ως ενεργοί πολίτες, μέσα από την οπτική των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Στόχος είναι να ερευνήσουν και να ενημερωθούν για την κλιματική αλλαγή, για τις συνέπειές της και τις αιτίες της, καθώς και τους τρόπους δραστηριοποίησης για την ανατροπή της ραγδαία εξελισσόμενης κατάστασης. Θα καταγράψουν τις πολιτικές δεσμεύσεις και οδηγίες σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις ξεκινώντας από τη δική τους καθημερινότητα στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα κ.λπ.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αρχίσει να υλοποιείται στα σχολεία το 2023, με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί από σχολεία όλων των τύπων, από 30 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 15 νησιών. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη 15μηνη διάρκεια της δωρεάς είναι 9.200 άτομα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 21 – θεματική περιβάλλον & κλιματική αλλαγή – σε συγχρηματοδότηση με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.