Οδύσσεια Α.Μ.Κ.Ε

Η Οδύσσεια Α.Μ.Κ.Ε ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την υποστήριξη νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κατοικούν στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ισότιμες ευκαιρίες εργασίας για μια συμπεριληπτική κοινωνία.

Παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συνδυασμό με υπηρεσίες απασχολησιμότητας, που γεφυρώνουν τους νέους με τον κόσμο της εργασίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Το 2020 δημιουργήθηκε η Ακαδημία της Οδύσσειας, ένας χώρος που διαθέτει αίθουσες σχεδιασμένες και εξοπλισμένες ώστε να προσομοιώνουν πραγματικούς χώρους εργασίας. Ο χώρος αυτός έδωσε τη δυνατότητα στην Odyssea να αυξήσει το ποιοτικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών της. Μέχρι σήμερα, η Odyssea έχει προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και απασχολησιμότητας σε περισσότερα από 5.000 άτομα. 

 

Δημιουργία του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Βιώσιμες επιλογές για ευάλωτους νέους/-ες στη Γαλάζια Οικονομία»

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης άνεργων νέων για επαγγέλματα της Γαλάζιας Οικονομίας. Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των νέων για τη Γαλάζια Οικονομία, μέσω της διεξαγωγής εκπαιδεύσεων και επαγγελματικής κατάρτισης που προσκαλούν ευάλωτους νέους να εκπαιδευτούν και να διεκδικήσουν μια σταδιοδρομία σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, η κατασκευή και συντήρηση πλοίων.

Συγκεκριμένα, το έργο καλύπτει: α. εισαγωγικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθούν τους νέους να οραματιστούν και να διαμορφώσουν καλύτερα την επαγγελματική τους πορεία, β. τεχνική κατάρτιση σε επαγγέλματα της Μπλε Οικονομίας: Βοηθός Κουζίνας, Στέλεχος Πληρώματος Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, Προσωπικό Εστίασης, Ιστιοπλοΐα (Skippers), Συντήρηση και Επισκευή Πλοίων και Σκαφών και γ. απασχολησιμότητα και διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω ενός διευρυνόμενου δικτύου εταιρειών πρόσληψης, καθοδήγηση και κατάρτιση σε δεξιότητες ζωής με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ομαδική εργασία και την προσαρμοστικότητα. Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ωφελούμενων για τη 12μηνη διάρκεια της δωρεάς είναι 150 άτομα.