Προκήρυξη Υποτροφιών για Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2023-2024

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «‘Ιδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»  (εφεξής καλούμενη «Ίδρυμα») προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, είκοσι δύο (22) υποτροφίες για φοίτηση σπουδαστών/-στριων στις Α.Ε.Ν. με τις κάτωθι παραμέτρους:

  • Δύο (2) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες/-είσες σπουδαστές/-στριες κάθε μίας εκ του συνόλου των Α.Ε.Ν. (Ασπρόπυργος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Κάλυμνος, Κρήτη, Κύμη, Μακεδονία, Οινούσσες, Σύρος, Ύδρα, Χίος)
  • Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας καλύπτει έξι (6) διδακτικά εξάμηνα φοίτησης και το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), (δηλ. πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για κάθε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα φοίτησης) καταβαλλόμενο σε ανάλογες δόσεις υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη διατήρηση της υποτροφίας (Ε. Επιμέρους Προϋποθέσεις)
  • Εξαιρούνται τα δύο (2) εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.