ΜΕΡΙΜΝΑ

Η Μέριμνα ιδρύθηκε το 1995 από 9 επιστήμονες του χώρου της υγείας και της παιδείας και παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε οικογένειες σχετικά με το πένθος, την αρρώστια ή την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου.

Είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα, με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα στο Σπίτι και στη Συμβουλευτική Πένθους για παιδιά και εφήβους. Παρέχει α. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα στο Σπίτι και Συμβουλευτική Πένθους για παιδιά και εφήβους, β. Συμβουλευτικά Κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και γ. ψυχοκοινωνική στήριξη σε καταστροφές.

Στήριξη του Προγράμματος «ΣΥΝ-ΔΕΣΜΟΙ»

Η δωρεά αφορά στη 12μηνη στήριξη του Προγράμματος «ΣΥΝ-ΔΕΣΜΟΙ – Στηρίζοντας τη σχολική κοινότητα στη σκιά της πανδημίας» που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να κατανοούν τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων και να τα στηρίζουν με επάρκεια στη διαχείριση της απώλειας, του πένθους και μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας, ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιείται σε περιοχές της χώρας, οι οποίες επιλέγονται με κριτήρια αναγκαιότητας. Η επιμόρφωση, με στοιχεία ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: «O θάνατος στη ζωή των παιδιών και των εφήβων: Στηρίζοντας το παιδί που πενθεί και τη σχολική κοινότητα» και «Στήριξη των μαθητών που βιώνουν ασθένεια». Η εκτίμηση των άμεσα ωφελούμενων για τη διάρκεια της δωρεάς είναι 1.500 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι περίπου 30.000 μαθητές των εκπαιδευτικών και οι γονείς τους.