Φόρμα Αίτησης Υποτροφίας

Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις υποτροφίας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ακόλουθης φόρμας. Αιτήσεις υποτροφίας που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας, δεν δύναται να αξιολογηθούν από το Ίδρυμα. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν να κατατεθούν από την 23η Οκτωβρίου 2023 έως και την 10η Νοεμβρίου 2023. 

Μαζί με την αίτηση είναι απαραίτητη η λήψη και συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία πρέπει να επισυναφθεί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης («Επισύναψη Απαιτούμενων Δικαιολογητικών»).  

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλες οι απαντήσεις σας είναι τελικές πριν πατήσετε το κουμπί «Υποβολή», καθώς μετά την υποβολή της αίτησης υποτροφίας δεν δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας των πεδίων. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της αίτησης και σας αποστέλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου πραγματοποιεί υποτροφίες αποκλειστικά σε νεοεισαχθέντες/-είσες σπουδαστές/στριες Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που θα γίνουν δεκτοί/-ές για παρακολούθηση προγράμματος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες θα καλύψουν ετησίως έξοδα διαβίωσης για το σύνολο της ακαδημαϊκής φοίτησης (αφορά στα έξι (6) εξάμηνα ακαδημαϊκής φοίτησης, ενώ εξαιρούνται τα δύο εξάμηνα πρακτικής εξάσκησης).

Καθώς το Ίδρυμα δεν παρέχει υποτροφίες προς άλλα προγράμματα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, άλλα μη συναφή αιτήματα υποτροφιών δεν δύναται να αξιολογηθούν.