Ευρετήριο Δωρεών

ΥγείαΑφαίρεση όλων

Ανακαίνιση Ψυχιατρικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Υγεία
Ψυχιατρική Κλινική 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Αττική
2022

Κάλυψη Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών του Ανοικτού Πολυϊατρείου στη Θεσσαλονίκη

Υγεία
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας
Θεσσαλονίκη
2022

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού σε 5 Περιφερειακά Ιατρεία & Κέντρο Υγείας Νησιών

Υγεία
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος
Κυκλάδες
2022

Υποστήριξη του Προγράμματος «Κοινωνική καινοτομία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: πιλοτική εφαρμογή διαγενεακής προσέγγισης στη Λίμνη Ευβοίας»

Υγεία
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
Εύβοια
2022